Γρήγορη Αναζήτηση


Επιλέξτε παρακάτω τον κλάδο,
που σας ενδιαφέρει
και μάθετε λεπτομέρειες
για τα ασφαλιστικά μας προγράμματα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Your Company Name

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ναυπηγείων

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ναυπηγοεπισκευαστικών Μονάδων Πλοίων & Σκαφών (Shiprepairer's Liability Insurance), είναι ένας αναπτυσσόμενος ασφαλιστικός κλάδος που καλύπτει την επαγγελματική δραστηριότητα του ναυπηγείου και πιο ειδικά την Επαγγελματική και νομική Ευθύνη των Ναυπηγείων και των Εταιρειών Παροχής Τεχνικών Εργασιών πλοίων και σκαφών αναψυχής.

Όλο κσι περισσότεροι επιχειρηματίες σήμερα ασφαλίζουν την ευθύνη τους για ζημιές που θα προκληθούν από τυχόν λάθη και παραλείψεις των ιδίων, των εργαζομένων τους και των απασχολούμενων υπεργολαβικά εντός των εγκαταστάσεών τους, ενώ μια πληθώρα πλοιοκτητών και διαχειριστών απαιτεί πλέον την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης από τη ναυπηγοεπισκευαστική εταιρεία προκειμένου να διασφαλισθεί έναντι ζημιών που θα συμβούν σε αυτά κατά την διάρκεια της εργασίας.

Τέλος πολλοί ασφαλιστές πλοίων και σκαφών θέτουν ως απαράβατο εγγυητικό όρο (warranty), οι ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες που πραγματοποιούν την κατασκευή ή επισκευή του ασφαλιζόμενου πλοίου ή σκάφους, να έχουν πλήρη κάλυψη της αστικής τους ευθύνης. Αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής καλύψεις:

  • Την απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε πλοίου ή σκάφους το οποίο βρίσκεται κάτω από τη φροντίδα, εποπτεία ή έλεγχο του Ασφαλιζομένου με σκοπό την εκτέλεση εργασίας πάνω σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης της μεθόρμισης και της μετακίνησης εντός των ορίων του λιμένος εντός του οποίου εκτελείται η εργασία, συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμαστικών πλόων μέχρι 100 μίλια από το σημείο απόπλευσης.
  • Απώλεια ή ζημία φορτίου, εξοπλισμού ή άλλων αντικειμένων επί των πλοίων ή σκαφών που έχουν εκφορτωθεί ή όχι από αυτά.
  • Ανέλκυση, μετακίνηση ναυαγίου
  • Απώλεια ή ζημία σε περιουσία τρίτου που έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επισκευής που εκτελεί ο Ασφαλιζόμενος.
  • Απώλεια ή ζημία που θα διαπιστωθεί εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της εργασίας προκύπτουσας από ελαττωματικό σχεδιασμό (faulty design).
  • Θάνατος ή σωματικές βλάβες τρίτων.
  • Επέκταση κάλυψης σε μέλη πληρωμάτων απασχολούμενα κάτω από τις οδηγίες του Ασφαλιζόμενου.
  • Ρύπανση ή μόλυνση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
 

Σχεδιασμός Direct Web

Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 73, Εμπορικό Κέντρο Αίολος, 1ος όροφος, 14569 - Άνοιξη Αττικής
Τηλ. 210-8143836 & 210-8145958 Fax: 210-8143806 e-mail: xanthopoulosinsur@gmail.com